مرکز فوریت های پزشکی شهرستان ثلاث باباجانی

مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان ثلاث از سال 1382 تاسیس گردیده است این مرکز در حال حاضر با 35 نفر نیرو به صورت تمام وقت به مردم شریف منطقه خدمات رسانی می نماید حوزه تحت پوشش این مرکز منطقه استحفاظی شهرستان ثلاث می باشد که علاوه بر آن درصورت فراخوان از سوی فوریتهای پزشکی استان و شهرستان های همجوار خدمات رسانی می نماید . در حال حاضر این مرکز دارای سه دستگاه آمبولانس اسپرینتر مجهز می باشد .

فعالیت مرکز به سه بخش اصلی تقسیم می گردد که شامل :

1.       خدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهری

2.       اورژانس پیش بیمارستانی بین جاده ای

3.       بین مراکز درمانی

که علاوه بر موارد یاد شده فعالیت آموزشی در رابطه با امداد و نجات و احیائ قلبی ریوی جهت همکاران و عموم مردم نیز از موارد یاد شده می باشد .

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای ناصر محمودی

مسئول فوریتهای پزشکی

2

آقای صلاح ایازی

تکنسین فوریتهای پزشکی

3

آقای ادریس رحیمی خازنگ

تکنسین فوریتهای پزشکی

4

خلیل بهرامی

تکنسین فوریتهای پزشکی

5

آقای محسن ویسی

راننده

6

آقای عبدالرحمان فرجی

راننده

7

آقای محمد صالح مرادی

راننده

8

آقای امین مرادی

راننده