-        شرح وظایف کارشناسان تغذیه به شرح زیر می باشد :

1

o       برنامه حمایتی- مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان

o        همکاری با روستامهدها

o       آموزش همگانی در زمینه تغذیه و رشد کودک

o       آموزش کارکنان

2-       آموزش تغذیه دوران بارداری و شیردهی برای مادران باردار وشیرده و کارکنان بهداشتی

          تهیه پمفلت و پوستر

          طراحی ، مداخلات و اجرای برنامه هایی در راستای بهبود وضعیت تغذیه مادران

3بر     برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر دبیرستانی از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری

4            طراحی مداخلات و اجرای برنامه های بهبود وضعیت تغذیه سالمندان منطقه

5-       برنامه آموزشی مصرف صحیح روغن

          برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

9-       برنامه بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال؛

    طراحی مطالب آموزشی مناسب برای مردم در مورد اصول صحیح تغذیه

    همکاری های بین بخشی گروه بهبود تغذیه در استان و معاونت بهداشتی دانشگاه