شهرستان ثلاث باباجانی در یک نگاه :

 

در حد فاصل فلات ایران وجلگه بین النهرین قرار گرفته وپل ارتباطی تمدنهای ایران وتمدنهای باستانی بین النهرین بوده است .بعلت وجود جنگل (درختان بلوط )مرتع وبوته های فراوان از دیر باز مورد توجه خاص دامداران ماد بعد از ورود آریایی ها در حدود  سه هزار سال پیش در غرب استان کرمانشاه قرار گرفته است وهمواره ایلات وطوائف کرد بدان توجه داشته اند وبه لحاظ نزدیکی وهم مرز بودن با عراق از اهمیت ژئوپولتیکی واجتماعی بسیاری برخوردار می باشد .این شهرستان در شمال غربی استان کرمانشاه قرار دارد .از غرب به عراق با مرز مشترک حدود 70 کیلومتر ،از شرق به شهرستان جوانرود ،از شمال به شهرستان پاوه ،از جنوب به شهرستانهای سرپل ذهاب واسلام آباد غرب محدود می شود ..شهرستان ثلاث قبلا بخشی از شهرستان جوانرود بوده که در خردادماه سال 1381 به شهرستان ارتقا یافت واز شهرستان جوانرود تفکیک گردید .این شهرستان از دوبخش مرکزی  وازگله تشکیل شدهاست بخش مرکزی شامل دهستانهای دشت حر ، زمکان وخانه شور وبخش ازگله شامل دهستانهای ازگله ،سرقلعه وجیگیران می باشد .زبان اصلی ساکنین منطقه را جافی تشکیل داده که یکی از شاخه ها وگویش های کردی است بافت طایفه این جوامع عمدتا باباجانی ،قبادی ،ولدبیگی وتایجوزی می باشد . مذهب ساکنین اسلام وشافعی می باشد .

 

 جاذبه های گردشگری شهرستان ثلاث باباجانی :

 

  بهرهگیری از فضای بکر طبیعی جهت اکوتوریسم وجذب توریسم ووجود عناصر فضاهای فرهنگی باارزش درسطح روستاهای منطقه از عمده سیاستهای گردشگری درمنطقه است:

-       درروستای نگره وده شیخ آثار وبقایای قلعه سنگی

-       درروستای میرآباد بقایای قلعه سنگی میرآباد

-       درروستای هوله رمضان سراب هوله وقبرستان قدیمی روستا

-       درروستای بانی پاریاب آثار هومیان

-       درروستای حشمر بالاتر از روستا چشمه شفا بخش ریزه

 -آبشار زیبای روستای شیخ صله

-       درکوه دالاهو آرامگاه بابایادگار

-       درکوه دالاهوچشمه تفریحی سلطان ساق

طبیعت ثلاث