تولد فرزند :

تولد فرزند دختر خانم توران کیانی  بنام آلین

تولد فرزند دختر آقای جهانگیر مرادی   بنام پانیسا

تولد فرزند دختر آقای حمیدرضا حیدرزاده   بنام ترانه

تولد فرزند دختر آقای حسن امینی  بنام اسرا ء

تولد فرزند دختر آقای حبیبب خدادای و خانم  لیلا مرادی    بنام  بهار

تولد فرزند دختر آقای یاسین  رضایی نژاد  ثلا ث بنام ناریا

تولد فرزند پسر آقای محمد سعیدی زاده  به نام ژیار

تولد فرند پسر  آقای محمد علی مرادی بنام آلا

 تولد فرند پسر  خانم سارا اعظمی به نام پرهام

تولد فرزند پسر  آقای دکتر محمد غفوری به نام نیما

تولد فرزند دختر  آ قای برهان ویسی به نام سارینا

ازدواج :

ازدواج آقای کیهان نظری و خانم مدینه صالحی

ازدواج آقای حاتم پیروزفر

ازدواج آقای ناصر محمودی

 

موفقیت همکاران:

موفیت دکتر وحید فیض الهی پزشک مرکز بهداشتی درمانی تازه آباد در آزمون دستیاری سال 92 در رشته ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

موفیت دکتر محمد کمانگر  پزشک مرکز بهداشتی درمانی تازه آباد در آزمون دستیاری سال 92 در رشته  مغز و اعصاب  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موفیت دکتر رسول خوشبخت  پزشک مرکز بهداشتی درمانی نگره  در آزمون دستیاری سال 92 در رشته ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موفقیت خانم ناهید حسینی کاردان آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی تازه آباد  در رشته  کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

موفقیت خانم فرحناز میرزایی کارشناس  مسئول بهداشت مدارس مرکز بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد  رشته آموزش بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی ایران

موفقیت خانم ویکتوریا الهیاری کارشناس مسئول بهداشت خانواده مرکز  بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد  رشته فیزیولوژی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی ایران

موفقیت آقای عظیم محمدی کاردان آزمایشگاه در آزمون کاردانی به کارشناسی در رشته حشره شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

موفقیت فرزندان همکاران:

موفقیت خانم سارا غلامی فرزند خانم تینا حیدر نژاد در آزمون مدارس استعدادهای درخشان در سا ل تحصیلی 92-93

   موفقیت خانم سروه محمودی فرزند آقای  علی اکبر محمودی و خانم حسناویسی در کسب رتبه اول  در بین دانش آموزان شهرستان در مقطع تحصیلی سوم دبیرستان با معدل کل 19/88